Referenssit
Adara pakkaus Oy

Aaltopahvista koteloita ja pakkauksia valmistavan linjaston palosuojaus. Seitsemäntoista eri kipinänilmaisualuetta, jotka ohjaavat linjastolla aerosolipohjaista Salgromatic -sammutusjärjestelmää ja putkistoissa Atexonin vesisumua. Kaikki seitsemäntoista toimivat itsenäisinä yksikköinään ja niitä ohjaa Atexonin VR18Z -keskus.

BEWi M-Plast Oy

M-Plast Oy on tunnettu lämpöeristeiden valmistaja joka valmistaa suulakepuristettuja XPS routaeristelevyjä. Tehtaan viimeisimmällä teknologialla varustettu linjasto suojattiin liekinilmaisimilla sekä vesisumusammutuksella. Järjestelmä sammuttaa palon useita kertoja päivässä erittäin nopeasti tuotannon häiriintymättä.

Kemin Energia Oy

Suojattiin vara- ja huippukäytössä olevat raskasöljy kattiloiden polttimet, koneikot sekä pumppaamo Salgromatic aerosolisammutusjärjestelmällä kohdesuojauksena joita kaikkia alueita valvoo sekä ohjaa yksi Elotec ohjauskeskus. Vanhat co2 järjestelmät hävitettiin samalla pois.

Chemigate Oy

Chemigate on suomalaisomisteinen yritys, joka valmistaa modifioituja tärkkelyksiä teknisiin sovelluksiin sekä monia erilaisia tärkkelyspohjaisia kationisia liuospolymeerejä. Kipinänilmaisujärjestelmä joka ohjaa Salgromatic -vedetöntä sammutusjärjestelmää.

Combimill sakala OÜ

Sahalaitoksen kuivalajittelu suojattiin kipinänilmaisujärjestelmällä.

SIA Graanul Invest

Pellettitehdas, joka tuottaa pellettiä 180,000 tonnia vuodessa. Tuotanto suojattiin kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmällä.

Kauskote Oy

Tekee alihankintana pääasiassa CNC-sorvattuja sarjatuotanto-osia. CNC kone suojattiin Salgromatic aerosolisammutusjärjestelmällä.

Caruna

Data- ja varavoimatilojen suojaukset Salgromatic aerosolisammutusjärjestelmällä joita ohjaa sekä valvoo Elotec ohjausjärjestelmä.

Metsä Svir LLC

Metsä Fibren sahalaitos Metsä Svir sijaitsee Venäjällä, Leningradin alueella, Podporozhjen kaupungissa. Kuivalajittelu suojattiin kipinänilmaisujärjestelmällä sekä puhaltimien ylilämpösuojaukset myös sahaan.

Oy Nordhydraulic Ab

Konsernin omia venttiililohkoja valmistavan valimon ulkona sijaitsevan metallipölyn ja ilman erotteleva suodattimen palonilmaisu toteutettiin kipinän- ja lämmönilmaisulla sekä sammutusjärjestelmä vesisammutuksena kaksivaiheisena kohdennetuilla suuttimilla jotta tuotantoon ei tulisi keskeytyksiä vaikka sammutusjärjestelmä aktivoituu.

Combiwood Oü

Yhtiön päätoimialana on maalattujen puulistojen valmistus. Combiwood valmistaa vuodessa 40 miljoonaa juoksumetriä maalattuja puulistoja. Kohteessa suojattiin purunpoistojärjestelmä kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmällä ja puhaltimien ylilämpösuojaus.

Purkupiha Oy

Energiajäte, puujäte, rakennusjäte ja purkujäte jalostuvat murskauslinjallamme ympäristöystävälliseksi kierrätyspolttoaineeksi voimalaitoksille. Kohteessa palosuojattiin murskauskoneet 2 kpl ja materiaalinkäsittely koneet 2 kpl. Salgromatic aerosolisammutusjärjestelmällä.

Ab Raniplast Oy

Pohjoismaiden johtavista muovikalvon toimittajista. Tehtaan maalinkäsittely ja maalivarastotilat suojattiin Salgromatic aerosolisammutusjärjestelmällä joita kaikkia tiloja ohjaa sekä valvoo Elotecin valmistama ohjausjärjestelmä.

Styroplast Oy

Eps eristeitä valmistava tehdas. Kuumalankaleikkauslinjan suojaus toteutettiin liekinilmaisimilla ja tarkkaan suunnatulla vesisumujärjestelmällä. Linjalla on kolme eri leikkausyksikköä ja jokaiseen asennettiin oma itsenäinen ilmaisu- ja sammutuspiiri. Keskusyksikkö pysäyttää linjaston hälytystilanteissa ja käynnistää vesisammutuksen.

Tikomet Oy

Kovametallin kierrätykseen sinkkiprosessilla erikoistunut yhtiö. Prosessista poistuva metallipöly on erittäin paloherkkää. Kanavistoissa on kipinänilmaisujärjestelmä, jonka avulla voidaan havaita prosessista tulevat kipinät ja ehkäistä niiden pääsy siiloon asti.

Metsä Wood

Suolahden havu- ja koivuvaneritehdas. Purunpoistojärjestelmän suojaus kipinänilmaisu- ja vesisammutusjärjestelmällä ulkotiloissa. Vesisammutusyksiköt ovat varustettu eristetyllä ja lämmitetyllä eristyspussilla sekä syöttöputkisto on eristetty ja saattolämmitetty.

Vincom OÜ

Our product range includes finger jointed and glued components for moulding, window and door production companies. Purunpoistojärjestelmä suojattiin kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmällä.

Pinest AS

Purunpoistojärjestelmän suojaus kipinänilmaisujärjestelmällä. Yhdeksän ulkokanavan suojaus jossa jokainen sammutusyksikkö ulkotiloissa. Toteutumme hankkeen avaimet käteen -periaatteella putkistoasennuksineen.

Protac France

Yhdeksän purunpoistokanavan suojaus kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmällä. Sammutusyksiköitä sekä sisä- ja ulkotiloissa.

Vilenin leipomo Oy

Leipomon rasvakeittimet suojattiin Salgromatic aerosolisammutusjärjestelmällä.