Rješenja

Industrijski procesi

Pružamo nekoliko metoda zaštite proizvodnih procesa i proizvodnih linija, kao što su otkrivanje iskre, plamena, topline, dima ili ugljičnog monoksida. Za gašenje požara upotrebljavamo raspršivače vode ili bezvodne sustave za gašenje požara. Sustavi za gašenje požara na bazi vode mogu se postaviti i na otvorenom. To je omogućeno upotrebom sustava koji je namijenjen za jedinice i cijevi za gašenje požara.

Sustavi za otkrivanje iskre i gašenje požara

Pružamo najbolje sustave za otkrivanje iskre i gašenje požara za sve vrste cijevi sustava za otprašivanje, transportera, filtara i silosa. Osim sustava za otkrivanja iskre, samo jedna upravljačka jedinica nadzire temperature na ventilatoru i ležaju te isključuje sustav prije nastanka neke veće štete.

Integrirane jedinice za gašenje požara na bazi vode

Optimizirane za zaštitu pneumatskih transportnih cijevi

Kompaktne jedinice za gašenje požara vrlo su brze i mogu ugasiti iskre i užarene čestice u zračnoj struji brzine od 40 metara u sekundi (> 140 km/h). Jedini upotrijebljeni agens za gašenje je voda. Količina vode optimizirana za određeni cilj rijetko može prouzročiti štetu na procesu koji je zaštićen sustavom.

Detektori plamena

Optimalna tehnologija otkrivanja uvijek se bira na temelju vrste lako zapaljivog materijala. Primjerice, požar čvrste plastike prouzročava velike količine dima što može spriječiti detektor u otkrivanju UV zračenja. U tom slučaju najbolje rješenje predstavljaju IC detektori koji otkrivaju promjene na tri zasebne valne duljine. Postavke osjetljivosti detektora i vremena releja mogu se lako mijenjati bez upotrebe posebnih alata.

Vrste detektora

Detektori plamena primarno se upotrebljavaju za otkrivanje plamena na otvorenom prostoru.

Iznimno osjetljivi detektori plamena, visoka otpornost na pogreške.

Naši detektori plamena mogu otkriti plamen veličine 0,3 m2 na udaljenosti od 60 m. Premda iznimno osjetljivi, detektori su vrlo otporni na razne izvore pogreški poput elektrolučnog zavarivanja.

Ciljne lokacije:

 • mehanička prerada drva
 • elektrane i toplane
 • sustavi uklanjanja metalne prašine
 • industrija gume i plastike
 • lokacije skladišta
 • elektrane
 • lokacije kemijske industrije
Kontakt

Sustavi po mjeri

Optimizirani sustavi za gašenje požara za pojedinačne ciljeve, koji se grade i postavljaju na terenu

Industrijski procesi često obuhvaćaju protupožarne ciljeve s oblikom, obujmom, temperaturom ili protokom materijala koji zahtijeva protupožarno rješenje po mjeri.

Zajedno s dobavljačima planiramo i primjenjujemo optimizirana protupožarna rješenja za sve takve ciljeve. Naša rješenja uvijek osiguravaju učinkovito gašenje uz minimalno ometanje vaših procesa.

Projektiramo i primjenjujemo optimalno rješenje za svaki cilj.

Tipični ciljevi:

 • drobilice
 • silosi
 • elise
 • transporteri strugači
 • otvori između transportera
 • lijevci za punjenje
Kontakt

Zaštita prostorija i prostora

U najjednostavnijem obliku naše se rješenje za gašenje požara sastoji od jedne automatske jedinice za gašenje požara ili više njih, kojima se upravlja željenom tehnikom aktiviranja. Projektirani sustavi i uređaji mogu se prilagoditi potrebama i željama korisnika. Svi sustavi mogu se implementirati i sa središnjom upravljačkom elektronikom, što znači da sustav ima gotovo neograničene mogućnosti upravljanja i može se integrirati u sve sustave nadzora, upozorenja i upravljanja te automatizaciju i upravljanje zgradama i postrojenjima.

Sustavi se mogu koristiti svim poznatim tehnologijama za otkrivanje požara i mogu biti opremljeni za rad s inteligentnim detektorima dima, topline i kombiniranim detektorima, linearnim i laserskim senzorima topline, mehaničkim senzorima te i posebnim detektorima namijenjenim posebnoj zaštiti od rizika na zahtjevnim mjestima.

Obično upotrebljavamo automatske protupožarne sustave Salgromatic FireSystems.

Detektori plamena

Detektori plamena primarno se upotrebljavaju za otkrivanje plamena na otvorenom prostoru.

Iznimno osjetljivi detektori plamena, visoka otpornost na pogreške.

Naši detektori plamena mogu otkriti plamen veličine 0,3 m2 na udaljenosti od 60 m. Premda iznimno osjetljivi, detektori su vrlo otporni na razne izvore pogreški poput elektrolučnog zavarivanja.

Vrste detektora

Optimalna tehnologija otkrivanja uvijek se bira na temelju vrste lako zapaljivog materijala. Primjerice, požar čvrste plastike prouzročava velike količine dima što može spriječiti detektor u otkrivanju UV zračenja. U tom slučaju najbolje rješenje predstavljaju IC detektori koji otkrivaju promjene na tri zasebne valne duljine. Postavke osjetljivosti detektora i vremena releja mogu se lako mijenjati bez upotrebe posebnih alata.

Ciljne lokacije:

 • industrijski strojevi i procesi
 • lokacije skladišta
 • muzeji
 • elektrane
 • lokacije kemijske industrije
Contact us

Zaštita vozila i strojeva

Sustavi za suzbijanje požara visoke sigurnosti, odnosno sustavi s kondenziranim ćrosolom i sustavi s impulsnom tehnologijom i suhim kemijskim prahom, predstavljaju najnaprednije i najučinkovitije tehnologije zaštite od požara. Dizajnirani su za prilagođenu optimizaciju tehničke zaštite od požara. Omogućuju jednostavnu i prihvatljivu primjenu precizno prikladnog, modernog i kompatibilnog automatskog rješenja za gašenje požara za sve požarne rizike na građevinskim strojevima, vozilima, vlakovima, teškim strojevima i autobusima.

Ciljne lokacije:

 • Industrijske mašine
 • Autobusi
 • Kamioni
 • Vozovi
 • CNC mašine
 • Ostala teška vozila

Dobro implementirana zaštita vozila i strojeva štiti sposobnost, pouzdanost, ugled i ključnu infrastrukturu. Osigurava proizvodne i uslužne procese, strojeve, opremu, objekte, ljude i imovinu. Ograničava štetu, omogućuje dodatno vrijeme i olakšava operacije spašavanja u slučaju nužde. Povećava tehnološku prednost u sigurnosti, konkurentsku prednost i operativnu pouzdanost. Olakšava upravljanje rizikom i smanjuje vjerojatnost pojave problema tijekom rada.

Contact us

Drugi ciljevi

Zaštita od pregrijavanja

U mehaničkoj preradi drva požari su često prouzročeni pregrijavanjem strojeva za površinsku obradu ili kolektora smještenih unutar cijevi za piljevinu.

Imamo više od 10 godina iskustva u projektiranju i primjeni zaštite od pregrijavanja na elektromotorima, kućištima ležajeva, alatnim strojevima i raznim dijelovima transportnih sustava. Zaštita od pregrijavanja tvrtke Atexon vrlo je otporna na pogreške i stoga prikladna za upotrebu i u teškoj industriji. Razine temperaturnih upozorenja postavljaju se zasebno za svaki proces, a pregrijani strojevi/uređaji automatski se zaustavljaju. Zaštita od pregrijavanja može se ugraditi u središnju jedinicu. Nakon toga svjetlosni signal i prateća sirena obavijestit će korisnika svaki put kada se aktivira upozorenje. Svi sustavi za otkrivanje iskre i gašenje požara dolaze s ugrađenom opcijom zaštite od pregrijavanja, što omogućuje potpunu zaštitu svih puhala i drugih uređaja koji su skloni pregrijavanju.

Detektori povratnog paljenja

Detektori povratnog paljenja tvrtke Atexon osmišljeni su za zaštitu od povratnog paljenja kotla na kruta goriva. Sustav se zasniva na optičkom detektoru iskre koji otkriva iskre u roku od jedne milisekunde. Detektor iskre odašilje upozorenje na upravljačku jedinicu T2Z koja izračunava vrijeme gašenja. Standardna akcija gašenja traje 10 sekundi uz brzinu protoka vode od 0,5 litara u sekundi. Gašenje se po potrebi automatski nastavlja.

Contact us