Kontakt

Obrazac

Kontakt

Operativni terenski menadžer / Glavni izvršni direktor

Tommi Keränen

Usluga postavljanja i održavanja

Kimmo Savolainen

Adresa

J&T Technology
33950 Pirkkala, Finland

Adresa Balkan
& East Europe

J&T Technology
Takovska 45
11000 Belgrad, Serbia

Adresa za izdavanje računa

e-pošta:
invoice-26024182@kollektor.fi

Adresa za izdavanje računa:
J&T Technology Oy
26024182
PL 100
80020 Kollektor Scan